Nanotechnologie

CO TO JE NANOTECHNOLOGIE ?

Nanotechnologie je obecně vědní obor zabývající se záměrným vytvářením a využíváním částic v měřítku od cca 1 nm do cca 100 nm.

Pokud mluvíme o nanotechnologii, máme obecně na mysli rozsáhlý vědecký obor s využitím v mnoha oblastech života.

Nanotechnologie je zaměřená na ty nejmenší prvky hmoty, se kterými je schopná manipulovat. Jeden nanometr odpovídá v přepočtu jedné miliardtině metru, tedy rozměru jedné molekuly - tzv. nanočástice.

Z hlediska budoucnosti vývoje lze očekávat denní uplatnění nanotechnologie v mnoha odvětvích (např. automobilový průmysl, strojírenství, elektronika, zdravotnictví aj.)

VÝHODY :

  • Nanočástice dokonale přilnou k pevným povrchům tím, že ucpou jejich lidským okem neviditelné mikroskopické póry, kam by se jinak dostaly nečistoty.
  • Protože nanočástice působí na molekulární úrovni, nemění přirozenost povrchů (tj. jejich barvu, konzistenci a vzhled).
  • Jejich profesionálním nanesením lze zajistit ochranu pevných povrchů před poškozením způsobeným stárnutím při současném snížení počtu mycích cyklů.
  • Nanočástice výrazně prodlužují životnost povrchů. Chrání je před usazováním různých nečistot, oděrem a zamezují růstu lišejníků, mechů a řas.
  • Povrchy upravené tímto způsobem odpuzují vodu i kyselé prostředí, přesto však zůstávají plně propustné.
  • Nanočástice neovlivňují původní vzhled povrchů, jejich aplikací nedochází ke zmatnění či odleskům (pokud to není výslovné přání zákazníka).
  • Díky extrémnímu prodloužení čistících intervalů povrchů lze dosáhnout vysokých úspor v nákladech vynaložených na úklid (snížení nákladů na čistící přípravky i pracovní sílu).
  • Nanočástice jsou biologicky odbouratelné, bez zápachu i nebezpečných látek, proto je jejich použití možné také v interiérech.

MOŽNOSTI APLIKACE :

Nanočástice lze aplikovat na tři různé druhy povrchů – savé, polosavé a nesavé. Samotné aplikaci vždy předchází odborné vyčistění a aktivace povrchu, které zajistí, aby nanočástice bez problémů přilnuly k původním molekulám. Dodržením tohoto postupu je zaručena vysoká kvalita - ošetření je efektivní a trvanlivé. Aplikované vrstva nanočástic je UV stabilní a odolává teplotám v rozmezí od -30 do +450 0C. Odbornou aplikací nanočástic je dokonce na různých površích možné docílit mnoha zajímavých vizuálních efektů

ÚDRŽBA PO APLIKACI :

V rámci běžného poaplikačního čištění pak stačí použít pouze mikroutěrku s čistou vodou, případně tlakové čističe u větších ploch bez jakýchkoli dalších chemikálií, které by naopak nežádoucím způsobem narušily aplikovanou vrstvu nanočástic.