O nás

Společnost Extreme Solution  s.r.o. je ryze českou společností a jednou z mála, která se zabývá ochranou povrchů pomocí nanotechnologie. Naše výrobky sami vyvíjíme pod svou značkou a jejich vlastnosti zkoušíme při mnoha různých testech. To nám umožňuje nabídnout zákazníkům komplexní řešení ochrany téměř všech typů povrchů, se kterými se můžeme setkat všude kolem nás. Pro každý daný povrch dokážeme nabídnout několik různých řešení, a to jak z hlediska kvality a doby účinku, tak i ceny. Dokážeme také flexibilně reagovat na poptávky zákazníka a v případě zájmu zajistit kompletní servis – od vyvinutí výrobku pro konkrétní zadání, jeho výrobu, distribuci, až po právní zajištění registrace pod značkou zákazníka.

Naše aktivity probíhají v České republice, v rámci států EU, ale i v ostatních státech mimo EU. Ke kompletní řadě služeb má zákazník k dispozici nejen samotnou aplikaci, ale i následné proškolení ohledně údržby ošetřeného povrchu tak, aby nanočástice pomáhaly povrch chránit co nejdéle. Zákazníci mohou využít i možnost bezplatného a nezávazného předvedení aplikace přímo v provozních podmínkách a to po celé České republice.

Mezi klienty společnosti Extreme Solution s.r.o. patří nejen různé obchodní řetězce a velké nadnárodní korporace, ale i celá řada menších a středních firem z mnoha oborů. Našich služeb využívají i maloobchodní zákazníci. Obchodní oddělení flexibilně reaguje na požadavky zákazníků a snaží se vždy najít to nejlepší a nejvhodnější řešení pro každou konkrétní zakázku. Provádění aplikací ochrany povrchů zajišťuje několik samostatných, pravidelně školených, zkušených teamů našich zaměstnanců.

Jsme si vědomi obrovského potenciálu této, poměrně nové, technologie v mnoha různých oborech a téměř denně nalézáme nová a další využití nanotechnologie v různých odvětvích.